Actualités

Surestaries 2023 - Overliggelden 2023 (02-12-2022)

Montant des surestaries par tonne en 2023 (Arrêté royal du 9 juin 2011 - Moniteur belge du 19 juillet 2011 et 7 mars 2012) Bedrag van de overliggelden per ton in 2023 (Koninklijk Besluit van 9 juni 2011 - Belgisch Staatsblad van 19 juli 2011 en 7 maart 2012)...
> Plus d'informations

Waterwegenforum 2022 - Hoog Tij'd voor ons klimaat - 25/11 (09-11-2022)

De Vlaamse Waterweg verwelkomt u graag op het Waterwegenforum 2022 met als thema “Hoog Tij'd voor ons klimaat”? op vrijdag 25 november 2022 van 12 tot 18.30u, Paleis 10, Brussels Expo. Ontdek het volledige programma op www.vlaamsewaterweg.be/waterwegenforum...
> Plus d'informations

CDNI - Verhoging van de verwijderingsbijdrage / Augmentation de la rétribution d'élimination (10-10-2022)

Verhoging van de verwijderingsbijdrage van het CDNI met ingang van 1 januari 2023 De verwijderingsbijdrage voor olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval wordt per 1 januari 2023 verhoogd tot 10,00 euro voor 1000 liter gebunkerde accijnsvrije gasolie. Het nieuwe bedrag is door de Verdragsluitende Partijen aangenomen door middel van een besluit tot wijziging van artikel 3.03 van de Uitvoeringsregeli...
> Plus d'informations

Competing - Nieuwe Europese lesmaterialen voor de binnenvaart (30-09-2022)

In het COMPETING-project is lesmateriaal gemaakt bij de zeven hoofdstukken waarin de competenties op Operationeel en Management niveau worden beschreven. Deze omvatten navigatie, bediening van het vaartuig, vrachtafhandeling, stuwage en passagiersvervoer, waterbouwkunde en elektrische, elektronische en regeltechniek, onderhoud en reparatie, communicatie en gezondheid, veiligheid en milieubeschermi...
> Plus d'informations

COMPETING – NEWSLETTER OKTOBER 2022 (30-09-2022)

Via deze link kunt u de Competing Nieuwsbrief van oktober 2022 downloaden You can download the Competing Newsletter of October 2021 via this link...
> Plus d'informations

Informatiebericht nav de droogtesituatie (05-09-2022)

Beste leden van het OBV, Ten gevolge van de aanhoudende droogteperiode zijn de afvoeren van de Vlaamse waterwegen erg laag. Er zijn dan ook reeds heel wat waterbesparende maatregelen van kracht, om de waterpeilen zo goed mogelijk te handhaven en de diepgang zoveel mogelijk te verzekeren. Ondanks de verwachte neerslaghoeveelheden van deze week, blijft de situatie ernstig en zijn bijkomende maatre...
> Plus d'informations
Ce site web utilise des cookies Le site web de ITB asbl utilise les cookies fonctionnels. Dans le cas de l'analyse du trafic ou des publicités du site web, les cookies sont également utilisés pour partager des informations sur votre utilisation de notre site, avec nos partenaires d'analyse, les médias sociaux et les partenaires publicitaires, qui peuvent les combiner avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées en fonction de votre utilisation de leurs services.
Afficher les détails Cacher les détails
Acceptez la sélection
Acceptez tous les cookies